Transportstyrelsen taxi tillstånd

Taxitrafiktillstånd – Transportstyrelsen

Du måste ha taxitrafiktillstånd för att få bedriva taxitrafik. Taxitrafik definieras i taxitrafiklagen. Det är trafik som bedrivs med personbil eller lätt …

Ansökan om taxitrafiktillstånd – Transportstyrelsen

Den som är trafikansvarig ska ha godkänt yrkeskunnande för taxitrafik. Kravet på …

Krav för att få taxitrafiktillstånd – Transportstyrelsen

Du som ansöker om taxitrafiktillstånd ska visa att du har tillräckliga …

Taxitrafik – Transportstyrelsen

Taxiförare. Du måste ha taxiförarlegitimation för att få arbeta som taxiförare. · Taxiföretag. Du måste ha taxitrafiktillstånd för att få bedriva taxitrafik.

Yrkestrafik – Transportstyrelsen

Om du söker tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik på väg (buss, gods, taxi) eller ansöker om taxiförarlegitimation startar handläggningen av ärendet inom fem …

Tillsyn – Transportstyrelsen

Om du bedriver taxitrafik i bolagsform, t.ex. aktiebolag, ska du anmäla till …

Ansökan om taxitrafiktillstånd – Transportstyrelsen

Ansökan om taxitrafiktillstånd

Ansökan om taxitrafiktillstånd. TSTRY1201. Ladda ner blanketten. Version 7. Utgiven 2023-01-01. PDF 599 kB.

Fordon i taxitrafik – Transportstyrelsen

En tillståndshavare är skyldig att anmäla de fordon som ska användas i …

Ansökan om taxiförarlegitimation – Transportstyrelsen

Ansökan om taxiförarlegitimation – Transportstyrelsen

Taxitrafiktillstånd · Vilotidsregler för lätta fordon · Vägarbetstid · Vägtrafik … YrkestrafikTaxitrafikTaxiförarlegitimationAnsökan om …

Yrkestrafiktillstånd – Trafikverket

Yrkestrafiktillstånd – www.trafikverket.se

1 nov. 2022 — För att bedriva yrkesmässig trafik på väg måste du ha trafiktillstånd. Hos oss gör du proven för yrkestrafiktillstånd buss och gods samt taxi.

För att bedriva yrkesmässig trafik på väg måste du ha trafiktillstånd. Hos oss gör du proven för yrkestrafiktillstånd buss och gods samt taxi.

Keywords: transportstyrelsen taxi tillstånd, transportstyrelsen taxitrafiktillstånd, transportstyrelsen taxitillstånd