Assessment translate

Vad är översättningen av “assessment” i Svenska? – Bab.la

assessment {substantiv} ; utvärdering · (även: appraisal, evaluation) ; analys · (även: anatomy, breakdown) ; uppskattning · (även: account, appraisal, appreciation, …

ASSESSMENT – Translation in Swedish – Bab.la

Translation for ‘assessment’ in the free English-Swedish dictionary and many other Swedish translations.

Assessment – Översättning till engelska – exempel svenska

Assessment innefattar såväl testning som djupintervju och genomförs av legitimerade psykologer. Assessment is conducted by psychologists.

assessment – Swedish translation – Linguee

Many translated example sentences containing “assessment” – Swedish-English dictionary and search engine for Swedish translations.

assessment value – Swedish translation – Linguee

assessment value – Swedish translation – Linguee

Many translated example sentences containing “assessment value” – Swedish-English dictionary and search engine for Swedish translations.

Translate “assessment” from English to Swedish – Interglot

Translate ‘assessment’ from English to Swedish

English to Swedish translation results for ‘assessment’ designed for tablets and mobile devices. Possible languages include English, Dutch, German, French, …

English to Swedish translation results for ‘assessment’ designed for tablets and mobile devices. Possible languages include English, Dutch, German, French, Spanish, and Swedish.

Assessment: translate English – Swedish – Interglot

Assessment: translate English – Swedish

assess: · to assess verb (assess, assessed, assessing) · Conjugations for assess: · Translation Matrix for assess: · Related Words for “assess”: · Synonyms for ” …

Assessment translated between English and Swedish including synonyms, definitions, and related words.

Spanish Translation of “assessment” – Collins Dictionary

assessment · 1. (= evaluation). [of damage, property] valoración f ⧫ tasación f. (= judgment) juicio m ⧫ valoración f. what is your assessment of the situation …

Translation Assessment: How to Review & Test Foreign Content

What Is Translation Assessment? · Does the translated text match the meaning of the source text? · Does the translated text read well? · Are there any errors in …

Click to learn how to conduct translation assessments, review and test language translation projects, and reveal the true quality of your deliverables.

assessment (English → German) – DeepL Translate

DeepL Translate: The world’s most accurate translator

Translate “assessment” from English to German with the world’s most accurate translator. Millions translate with DeepL every day.

Translate texts & full document files instantly. Accurate translations for individuals and Teams. Millions translate with DeepL every day.

Keywords: assessment translate